Heb ik een depressie of een burn-out?
Heb ik een depressie of een burn-out?

Depressie en burn-out hebben veel symptomen die overeenkomen. Bij zowel een depressie als bij een burn-out kunnen de symptomen van: somberheid, lusteloosheid en last hebben van schuldgevoelens voorkomen. Daardoor zijn deze ziektebeelden moeilijk van elkaar te onderscheiden.

Wat is een depressie?

Een depressie is een ziekte van de stemmingen en de gevoelens, en is een aandoening die valt onder ‘stemmingsstoornissen’ die invloed hebben op alle levensgebieden. Van een depressieve stemming is er sprake, wanneer er over een langere periode sprake is van: stemmingsschommelingen, somberheid, moedeloosheid, gevoelens van waardeloosheid, onzekerheid, niet meer kunnen genieten van dingen, een negatief zelfbeeld hebben, niet meer actief deelnemen aan de sociale wereld en bij een zeer ernstige depressieve stoornis zelfs suïcidale gedachten.

Depressief zijn kan samengaan met een burn-out maar is niet hetzelfde.

Oorzaken van depressie

Er is niet één oorzaak van een depressie, maar er kunnen verschillende oorzaken van depressie zijn. Zoals het feit dat sommige mensen aanleg hebben voor een depressie, maar ook het krijgen van te weinig (zon)licht in de winter, negatieve (sociale) ervaringen, gebeurtenissen in de jeugd en hormonale ontregelingen. Een depressie kan ook ‘zomaar’ voorkomen, maar komt wel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.

Wat is een burn-out?

Een burn-out is een psychologische term van een energiestoornis, waarbij iemand wel wil maar het gewoonweg niet kan vanwege een gebrek aan energie. Dit gebrek is ontstaan door langdurige chronische overbelasting die werk gerelateerde is. Een burn-out is veel heftiger dan overspannenheid en wordt gekenmerkt door uitputting zowel lichamelijk als geestelijk. Iemand met een burn-out kan wel heel blij worden van dingen waar de burn-out geen betrekking op heeft. De manier waarop men echter over het werk denkt en praat is vaak cynisch en met gevoelens van tegenzin.

Oorzaken van burn-out

Of iemand een burn-out krijgt dat hangt af van de persoon en natuurlijk van de situatie. Maar de situatie alleen is niet doorslaggevend maar zeker zo belangrijk is de hoe iemand tegen die situatie aankijkt en hoe deze persoon met de situatie omgaat. En dit laatste heeft natuurlijk te maken met de persoonlijkheid van iemand. Mensen die risico op een burn-out hebben, hebben qua persoonlijkheidskenmerken een aantal overeenkomsten. Te weten:

  • Slecht je gevoelens kunnen uiten.
  • Het moeilijk vinden om hulp te vragen aan anderen.
  • Moeilijk vinden om ‘nee’ te zeggen.
  • Niet al te positief zijn over je eigen prestaties.
  • Perfectionistisch van aard zijn.
  • Vaak te sterk betrokken voelen bij het werk.
  • Zeer gemotiveerd zijn en veel van jezelf eisen.

Er zijn ook een aantal vroegtijdige waarschuwingssignalen van burn-out zoals het hebben van: concentratieproblemen, vergeetachtigheid, besluiteloosheid, het maken van meer fouten, lusteloosheid, een toenemende onzekerheid, slapeloosheid, problemen met seksualiteit, gedragsveranderingen, een verslechterde lichamelijke conditie en of een vermeerdering van het aantal werkuren.

Het risico op een burn-out neemt ook toe als omstandigheden, die langdurige spanning geven en wat dagelijkse irritaties geeft, zich opstapelen. Dus een combinatie van privé problemen in combinatie met werk gerelateerde problemen. Zo’n combinatie kan iemand te veel worden. Of dat zo’n situatie dan ook daadwerkelijk voor overbelasting zorgt, ligt aan de persoon. Maar ook of dat iemand het gevoel heeft invloed op de situatie uit te kunnen oefenen.

Herstel van een burn-out

Therapie helpt bij het herstellen van een burn-out. De huisarts kan je doorverwijzen naar een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en daar kun je terecht voor gespreks- of psychotherapie. Maar je kunt ook worden doorverwezen naar een psychologenpraktijk. De meeste therapieën worden vergoed door de verzekering. Hoe lang de therapie duurt dat hangt af helemaal af van je klachten, maar vaak is de regel dat hoe langer je al een burn-out hebt, des te langer het herstel duurt.

Daarnaast zullen er wat dingen in je leven structureel moeten veranderen. Je moet als het ware een nieuwe levensstijl gaan hanteren. Niet meer twee dingen tegelijkertijd doen, je niet altijd maar haasten, vertraag je tempo van werken en van lopen, van eten, van pauzeren en luister naar je gevoel en handel ernaar.

 

Bronnen: Burn-out Herstel, Gezondheid en Wetenschap

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *