PDD-NOS: een onbegrepen stoornis
PDD-NOS, een onbegrepen stoornis

Onderzoekers gaan ervan uit dat meer dan 1% van de Nederlanders (zo’n 190.000 mensen) een autismespectrumstoornis heeft. Hiervan heeft 14% klassiek autisme en 86% het syndroom van Asperger of PDD-NOS. Wat is PDD-NOS eigenlijk, en wat is de oorzaak ervan?

Wat is PDD-NOS?

PDD-NOS staat voor Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified. In het Nederlands betekent dat: Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Nader Omschreven. Het is een categorie van de autismespectrumstoornissen (ASS). Dit houdt in dat het een stoornis is, waarbij zich beperkingen voordoen op een verschillende ontwikkelingsgebieden. De beperkingen treden vooral op in de sociale ontwikkeling. Bij deze aandoening zijn er wel kenmerken van autisme aanwezig, maar onvoldoende om van autisme te spreken.

In het autismespectrum vallen, naast PDD-NOS ook:

 • (Klassiek) autisme;
 • Syndroom van Asperger;
 • Rett-syndroom;
 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd.

Oorzaken van PDD-NOS

De exacte oorzaak is (nog) niet bekend. Maar men heeft wel geconstateerd dat er een aantal factoren een rol spelen:

 • Erfelijkheid
  Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat in 9 van de 10 gevallen, er sprake is van aangeboren erfelijke factoren. In de familie van kinderen met PDD-NOS komen vaak varianten van autismespectrumstoornissen voor in verschillende gradaties. Er is niet één gen verantwoordelijk voor het ontstaan van PDD-NOS, maar een combinatie van meerdere genen.
 • Hersenen
  Uit andere onderzoeken is naar voren gekomen, dat de hersenen van mensen met autisme een groter volume en afwijkende vorm kunnen hebben. Daarnaast blijken bepaalde hersengebieden niet goed te functioneren, maar ook de verbindingen tussen hersengebieden zijn anders. Er bestaat wel twijfel over oorzaak en gevolg.
 • Overige
  Schadelijke invloeden tijdens de zwangerschap (zoals het in contact komen met lood, zink of een infectie zoals rodehond) zouden autisme kunnen veroorzaken. Maar ook de leeftijd van de ouders speelt een rol. Naarmate iemand ouder wordt, blijken de genen minder stabiel te worden. Men ziet dat autisme vaker voorkomt bij oudere ouders.

Symptomen PDD-NOS

Mensen die PDD-NOS hebben ervaren problemen op de volgende 3 ontwikkelingsgebieden:

 • Sociale omgang
  Iemand met PDD-NOS is vaak erg op zichzelf of teruggetrokken. Daarnaast is een kenmerk dat iemand weinig met anderen deelt en alleen contact zoekt, wanneer hij of zij hulp nodig heeft van de ander.
 • Communicatie
  Non-verbale communicatie is vaak moeilijk. Tevens is de taalontwikkeling vaak laat, of in een ongewone volgorde op gang gekomen.
 • Stereotiepe interesses en gedrag
  Dit kan bestaan uit het helemaal opgaan in een bepaalde activiteit, zodat nergens anders aandacht meer voor is. In hun gedrag zijn vaak herhalende patronen te herkennen.

Kenmerken PDD-NOS

Specifieke kenmerken die onder de 3 bovenstaande ontwikkelingsgebieden vallen zijn:

 • Moeite met het herkennen van emoties bij iemand anders;
 • Het moeilijk vinden om vriendschappen met leeftijdsgenoten aan te gaan;
 • Soms een wat onhandige, stijve motoriek;
 • Figuurlijke uitspraken heel letterlijk nemen;
 • Erg op details letten;
 • Overgevoelig voor zintuiglijke prikkels;
 • Koppig en driftig zijn. Dit komt door angst of onbegrip;
 • Het lastig vinden om te schakelen van de ene activiteit naar de andere;
 • Presteert bij het ene vak heel goed, bij het andere juist niet;
 • Kan een heel goed geheugen hebben voor feiten en data;
 • Goed kunnen letten op details en het opmerken van fouten in details
 • Sterk ruimtelijk inzicht hebben;
 • Ergens niet mee stoppen tot dat het af is;
 • Gedreven zijn in het bereiken van perfectie, orde en systematiek;
 • Een groot rechtvaardigheidsgevoel en heel eerlijk;
 • Niet laten meeslepen door emoties.

Behandeling van PDD-NOS

 • Inzicht
  De behandeling helpt mensen om inzicht te krijgen in hun gedrag. Ze leren hun sterke kanten en kwaliteiten beter benutten, om hun zwakkere kanten te ondersteunen.
 • Medicatie
  Er bestaan geen medicijnen die de sociale en communicatieve problemen laten verdwijnen. Wel kunnen medicijnen helpen als er bijkomende problemen zijn zoals hyperactiviteit, agressiviteit, woede-uitbarstingen of chaotisch en ongericht gedrag. Medicijnen kunnen in die gevallen de hanteerbaarheid, de toegankelijkheid en de leerbaarheid vergroten.
 • Behapbaar maken van de prikkels van buitenaf
  Dit kun je bewerkstelligen door:- Verminderen va het aantal prikkels.
  – Structuur aanbrengen in de dagelijkse gang van zaken.
  – Regelmaat voor vaste activiteiten aanhouden.
  – Moeilijke taken verdelen in kleinere, meer overzichtelijke taken.
  – Duidelijk zijn in het communicatienet als voorspelbaar en consequent zijn.

Door al deze dingen zijn er veranderingen mogelijk in de aard en ernst van de symptomen.

Is PDD-NOS te genezen?

Van PDD-NOS werd altijd aangenomen dat deze aandoening onveranderlijk is. Echter, hier komt men nu voorzichtig op terug. Vooral voor kinderen met deze stoornis lijkt de toekomst rooskleuriger. Uit een onderzoek van het Erasmus MC-Sophia is gebleken dat in de puberteit de symptomen kunnen verergeren, maar ook verminderen. Dat is afhankelijk van het IQ van het kind. Hier is nog veel onderzoek voor nodig.

Bronnen: hersenstichting.nl, autisme.nl en hulp-pddnos.nl

11 reacties

 1. Is er een overlapping mogelijk tussen AD(H)D, PDD NOS en zwakbegaafdheid?
  Mijn zoon heeft kenmerken die in alledrie vallen (IQ 71).
  Ik heb kenmerken van de eerste twee.

  Met vriendelijke groet,

  Ron van der Bas

 2. Meisje van 14 wilt met diagnose pdd nos wilt niks horen van planning. Is er een uitleg hiervoor? Wat Kan ik doen Al’s ik Weet dat ze er Wel baat aan zou hebben?

 3. Ik heb een goede vriend en hij heeft zelf Pdd nos
  Maar ik ben goed in handelen bij het ondersteunen om het positieve in het leven te blijven zien door hem op te vrolijken als ik de symptomen herken aan zijn gedrag
  Ik ben een kalmerend persoon en ik sta altijd voor hem klaar dat is mijn ervaring wat ik heb meegemaakt

 4. Ikk ben gediasnostiseerd met Pddnos, veel te laat. Wel vanaf 6 jaar in meerdere instellingen geweest voor gedragproblemen. Maar niet veel heeft werkt. Nu ben bijna 32, heel veel probleme gehad met werken en sociaal. En wel al heel mijn leven bezig om het te veranderen. Moe van te worden.

  Niemand begrijpt het, omdat ik normaal uit zie. En ondanks onhandig, wel goed praten kan. Depri altijd, gaat nooit weg.

 5. Ik ben 23 en heb precies hetzelfde als hoe jij het omschrijft. Heb ook heel veel moeite met mijn leven recht te krijgen. En dan heb je vaak mensen die juist denken dat je slim bent en ze niet begrijpen waarom je zoveel dingen “links laat liggen”

 6. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders is vaag over PDD-NOS Alle Vormen van Autisme in een Vorm

 7. Autisme in welk spectrum dan ook is een handicap welke voordelen en nadelen kunnen hebben. Je leert er zelf mee om tegaan en handige trucjes teleren om er mee om tegaan. Namaste je ouder wordt worden de symptomen minder puur omdat je wijzer en socialer bent geworden maar het zal nooit helemaal verdwijnen. Het is nu eenmaal wie je bent hoe moeilijk het soms ook is. Vind er een weg in en vertel mensen die je vertrouw omheen dat je een vorm van autisme hebt en waar je moeite mee hebt dat lucht op.

 8. Ik heb pdd nos niemand die me begrijpt.
  Ik zelf ben heel sociaal en niemand die het aan je ziet dat je pdd nos hebt dat klopt. Ik heb veel werk gehad en niemand die mij het gunt alleen maar omdat ik later vertelde dat ik pdd nos heb terwijl ik gewoon kan werken en mee kan komen ben zelf niet goed in de boeken ben iemand die alles graag ziet en doet daar leer ik beter van. Op school werd er gezegt dat mensen met beperkingen nooit mee zullen komen en beter in een inpak fabriek kunnen gaan werken verweg van de gewone mens als of we een ziekte zijn. Waar gaat het heen.

 9. Ook mijn zoon was heel moeilijk..altijd was er wat aan de hand.
  Na 10 maanden zwanger werd hij geboren met een gewicht van amper 5 kilo.
  Als baby van een half jaar was hij in 2 maanden niks aangekomen,….zelfs iets minder in gewicht.
  Met 14 jaar opgenomen in psychiatrische kliniek……niet weten wat te doen.
  Hij was bijna 30 toen pdd-nos werd gediagnosticeerd.
  Na een héél dramatisch leven is hij nu op 45 jarige leeftijd op 19 okt 2023 overleden.
  Zijn lichaam totaal op aan alcohol, drugs en medicijnen.
  Hulp gezocht tot in het oneindige…..niet gekregen…..aanlopen tegen muren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *