0
0
Gemarkeerd als spam
Geschreven door P. Hillab
Gevraagd op 23 maart 2020 9 28
30 bekeken

Ik heb er moeite mee dat mijn familie op bezoek gaat bij mijn vader, van 85 jaar oud, b.v. de telefoon aannemen en deze doorgeven aan hem zonder hem te ontsmetten. Mijn zus doet de boodschappen, terwijl ze prima online te bestellen zijn. Zij werkt en komt in aanraking met andere mensen. Een nichtje van mij werkt ook, komt dagelijks in aanraking met veel mensen en gaat toch op bezoek. Mijn bejaarde tante van 88 roept dat ze een oude taaie is en gaat overal naar toe, naar de kapper, de slager, de buurvrouw, etc.

Mensen hebben er geen notie van, ondanks de voorlichting, wat de ziekte inhoudt en wat ze kunnen veroorzaken als ze anderen besmetten. Waarom wordt er niet iedere dag regelmatig een bericht uitgezonden met de mededeling dat je echt het bezoek moet beperken, afstand moet houden. En ook mensen wakker schudden; een telefoon aannemen en doorgeven is natuurlijk niet slim. Demente bejaarden beseffen niet wat er gebeurt in de wereld, ik vind dat we ze beter moeten beschermen.

In de supermarkten zijn er twee kassa’s in hetzelfde gangpad geopend. Fijn al die afstandsstrepen op de grond, maar je staat wel met de rug tegen elkaar boodschappen uit te pakken… Op straat moet je vragen om 1,5m afstand en wordt je soms raar aangekeken als je erom vraagt.

Ik weet niet wie ik kan benaderen hierover, vandaar maar op dit forum.

Wat verwacht de overheid: dat mensen braaf doen wat er gezegd wordt?

Gemarkeer als spam
Geschreven door John (moderator)
Beantwoord door 23 maart 2020 15 46
Privé antwoord

De overheid verwacht dat mensen verstandig zijn en de richtlijnen volgen. Als dat niet lukt zal de overheid aanvullende maatregelen nemen. Een ieder moet zijn of haar eigen verantwoordelijkheid nemen. We moeten elkaar hierop aanspreken en duidelijk maken wat de consequenties kunnen zijn.
De hele dag is er op TV en ook op radio voortdurend aandacht voor de maatregelen. Er is ook een alert uitgezonden.

In de supermarkt moet je de manager daarop aanspreken. Als er meer dan 2 kassa's zijn is dat heel makkelijk op te lossen. Wat je familie betreft: Spreek ze er op aan, dat ze verantwoordelijk kunnen zijn voor de het overlijden van je vader als ze zo Corona overdragen en je vader aan de gevolgen zou overlijden.

Plaats een antwoord

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]
Upload een bijlage.
Allowed file types: zip.doc.docx,pdf,xls,xlsx,jpg,jpeg,png,gif
Max file size: 1.0 MB