0
0
Gemarkeerd als spam
Geschreven door John (moderator)
Gevraagd op 18 december 2016 16 04
89 bekeken

Weet er iemand raad met het onderstaande?

Ik ben een 69-jarige man op rust en had voordien nooit last van iets. Geen stress of problemen van het eender wat.
Weet er iemand raad met onderstaand vreemd geval?
Bij opname en onderzoek in het ziekenhuis is er geen enkele dokter die me kan vertellen wat de oorzaak ervan is en waar ik aan lijdt.
symptomen:
>>>>>>
Huidige problematiek:

Reeds sinds een jaar met tussenpozen van +/- 1 maand, episodes met malaise, bleekheid en zweten gedurende een periode van 3-4 minuten. Het begint met een raar gevoel over heel het lichaam. Dan wordt het erger en moet ik gaan liggen. Het zweet staat op mijn voorhoofd, hals en borstkas. Nadien een zeer lichte hoofdpijn, eigenlijk te verwaarlozen. Na een 15-tal minuten is er helemaal niets meer van te merken, alhoewel ik me op die dag er niet zo fit uit zie. Meestal duurt deze episode een dag met +/- elke aanval om de 1 à 1,5 uur, zoals beschreven hierboven. Volgende dagen van de maand zijn er geen symptomen.
Laatste episode:
30,3dagen of 0,99 maanden geleden sinds vorige aanval

11 aanvallen
9/12/2016 9:53 begin
9/12/2016 12:00 2:07
9/12/2016 13:24 1:24
9/12/2016 14:00 0:36
9/12/2016 15:05 1:05
9/12/2016 15:40 0:35
9/12/2016 16:57 1:17
9/12/2016 19:55 2:58
9/12/2016 21:36 1:41
10/12/2016 4:55 7:19 1/2 symptoom
10/12/2016 9:00 4:05 1/2 symptoom

 8 Maanden geleden naar dokter maar die verklaarde dat het een virus was??? onwaarschijnlijk
Verleden maand op spoed 3 dagen in hospitaal
1ste dag aanvallen zoals boven beschreven
2de en 3de dag normaal en gezond maar steeds gemonitord
Moet op 27 dec 2016 naar afdeling neurolodie
op 11 jan 2017 op afdeling nefrologie-endocrinologie-diabetologie

Hieronder het VERSLAG van het ziekenhuis van de 3 dagen op spoed:

►►Klinisch onderzoek:
Bloeddruk: l40/80 mmHg.
Pols: 88/minuut.
Geen decompensatietekens.
Normale cortonen.

Tijdens een aanval vermoedt de spoedarts op klinische basis een voorkamerfibrillatie.
Tijdens een 2e aanval als hij aan de monitor hangt zien we enkel sinustachycardie.

►►Elektrocardiogram:
Sh1usritrne 83/min. Normaal ECG

►►Telemetrie:
Geen aitrnieën.

►►CT-scan van de hersenen:
Coupes werden uitgevoerd na IV contrastinj ectie.
Normale diameter der intracraniële vaten.
Geen deviatìe van de mediane hersenstructuren.
Synnnetrisch voorkomen van het supratentorìeel ventriculaìr systeem.
Geen verwekingen in de periventriculaire witte stof.
Ook geen pathologische eontrastcapterende letsels.
Goede aëratie van de aangezichtssinussen.
– Tevens normale diameter der intracraniële vaten.
– Geen verwekingen in de perivenîriculaíre witte stof.

►►Eehocardioggafie en cardiaal doppleronderzoek:
Normale diameters hartcaviteiten. Randhypertroof interventriculalr septum.
Normale systolische linkerventrikelfimctìe. Ejectiefracüe 70 %. Normale regionale contractiliteit.
Gestoorde diastolische functie.
Geen kleph15ufliciënties waargenomen.

►►Urinecollecties:
Staan nog in.

►►Bespreking:
— Episodes met malaise, zweten en tachycardie (sic of procter hoc ?)
– Aritmieën ? Hyperventilatie ? Neurologisch ? cfi. slikken vooraf en lichte hoofdpijn Hypoglycernies?
– Spoedarts stelt kaop klinische basis vast, aan de monitor bij een volgende aanval evenwel maar
sinustachycardie

►►Verloop:
Er werden geen aanwijzingen voor een cardiaal probleem gevonden.
Neurlogisch onderzoek en een evaluatie van de maaglediging zijn gepland.
De uitslagen van urinecollecties volgen.

►►Therapeutisch advies:
Asaflow 80 nrg/dag
Lipitor 40 rng/dag
 EINDE VERSLAG

Test hyperventilatie gedaan maar er komen geen vreemde dingen aan de oppervlakte.
Het enigste dat ik heb aangeduid is stijve spieren soms maar dat lost zich op gedurende de dag.
Kan ook het gevolg zijn van het nemen van Lopitor
Als ik nu invul wat ik voel op die +/- 3 minuten durende aanvallen heb ik een score van 43 (42 is de grens), juist boven de grens.
Maar hoe komt dat het steeds om de maand gebeurd. Niemand weet het.
Het is nogal vreemd dat ik dat alle maanden krijg en nooit iets ertussen zoals u hier zult zien:

4/12/2015 2:00 12 aanvallen tot 4/12/2015 23:25
18/02/2016 11:15 10 aanvallen tot 19/02/2016 7:30
27/03/2016 8:00 11 aanvallen tot 28/03/2016 1:00
30/04/2016 8:00 12 aanvallen tot 30/04/2016 19:30
3/06/2016 8:10 13 aanvallen tot 4/06/2016 1:00
7/07/2016 5:40 10 aanvallen tot 7/07/2016 14:50
13/08/2016 10:30 9 aanvallen tot 13/08/2016 23:00
6/09/2016 8:40 4 aanvallen tot 6/09/2016 16:30
4/10/2016 4:30 10 aanvallen tot 4/10/2016 19:00
8/11/2016 9:45 12 aanvallen tot 9/11/2016 2:15 op spoed en isoleerkamer gedurende 3 dagen
9/12/2016 9:53 11 aanvallen tot 10/12/2016 9:00 (zie tabel hierboven)

Ik verwacht de volgende reeks rond 9 -12 januari 2017

Mijn activiteiten zijn het genieten van mijn pensioen ( ex cheng koopvaardij), namelijk knutselen, herstellen, renoveren, op computer ( geen spelletjes of zoiets), Tv kijken, in hof werken, shoppen… eens iets gaan eten enz…. kortom gewone zaken in het leven.
Het komt en gaat weg zelfs één keer in het buitenland op verlof.
Mysterie met wat ik geconfronteerd wordt elke maand en niemand weet me raad te geven.
Sommige denken zelfs aan bepaalde hormonen maar hoe komt het dat ik vanaf 68-jarige leeftijd een maandelijkse periode meemaak tot op heden???

Plaats een antwoord

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]
Upload een bijlage.
Allowed file types: zip.doc.docx,pdf,xls,xlsx,jpg,jpeg,png,gif
Max file size: 1.0 MB