0
0
Gemarkeerd als spam
Geschreven door John (moderator)
Gevraagd op 5 februari 2017 0 58
19288 bekeken

Ik werk in de thuiszorg en heb een vraag: Wat veroorzaakt de verwardheid bij ouderen met een urineweginfectie? Wat maakt dat ze hierdoor verward zijn? Komt dat doordat er door die infectie verhoogde concentraties van bepaald stoffen in het lichaam aanwezig zijn o.i.d? (ik noem maar wat) Alvast bedankt voor het antwoord.

Gemarkeer als spam
Geschreven door John (moderator)
Beantwoord door 5 februari 2017 1 28
Privé antwoord

Een infectie ( maar ook andere oorzaken, bijvoorbeeld uitdroging, lage bloeddruk, diabetes en medicijnen) kunnen bij ouderen een delier veroorzaken. Een delier is het plotseling opzetten van verwarring resulterend in cognitieve beperkingen en gedragsproblematiek zoals wisselende alertheid en aandacht en verstoringen van het slaap-waakritme. Niet te verwarren met dementie, ofschoon beide problemen gelijktijdig kunnen voor komen. Het delier wordt gekenmerkt door cognitieve en gedragsproblemen, waardoor men bijvoorbeeld moeite heeft met het in zich opnemen en begrijpen van de omgeving. Vaak is er ook sprake van concentratiestoornissen, problemen met het kortetermijnsgeheugen, desoriëntatie en taalproblemen. Hallucinaties, paranoia en illusionaire gedachten komen ook nogal eens om de hoek kijken.
Een infectie bijvoorbeeld, zorgt ervoor dat de hersenen prikkels (geluiden, beelden, geuren, gevoelens) niet goed meer verwerken.
Een delier is een uiting van een acute, diffuse cerebrale ontregeling met complexe pathofysiologie. De leidende hypothese is dat een disbalans in het cholinerge-dopaminerge systeem een centrale rol speelt, met een (relatief) tekort aan acetylcholine.

Gemarkeer als spam
Geschreven door Geraldine
Beantwoord door 5 februari 2017 13 14
Privé antwoord
Mooi uitgebreide uitleg, hartelijk dank!
Gemarkeer als spam
Geschreven door F.A...
Beantwoord door 11 maart 2018 22 04
Privé antwoord
Mijn moeder van 89jaar heeft deze verschijnselen nu zij een blaas ontsteking heeft en nu in een geriatrische instelling verblijft..Deze opname is dus waarschijnlijk overbodig???..
Gemarkeer als spam
Geschreven door John (moderator)
Beantwoord door 11 maart 2018 23 30
Privé antwoord

Of het overbodig is, is nog maar de vraag. Dat zal moeten blijken als de UWI over is.

Gemarkeer als spam
Geschreven door omadamen
Beantwoord door 27 augustus 2018 17 46
Privé antwoord
mijn man ligt in het Revalidatie 2 Zorgtoeleiding nu heeft hij als gaat slapen anstige monent, dat hij valt en over de doodt. ik heb gehoord dat het van de blaas onsteking kan komen die hij nu heb.
Gemarkeer als spam
Geschreven door SASprotoplast7
Beantwoord door 13 december 2018 20 36
Privé antwoord
nee het komt door de bacterien. heel vroeger werden er tanden en/of kiezen getrokken bij geestes zieken,soms zelfs stukken darmen ( waar doorgaans veel bacterien zitten )
Gemarkeer als spam
Geschreven door Sophred
Beantwoord door 13 januari 2021 15 09
Privé antwoord

En wat is de beste behandeling voor oudere vrouw met chronische blaasontsteking gekoppeld met verwarring daardoor?

Plaats een antwoord

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]
Upload een bijlage.
Allowed file types: zip.doc.docx,pdf,xls,xlsx,jpg,jpeg,png,gif
Max file size: 1.0 MB