Categorie:
0
0
Gemarkeerd als spam
Geschreven door John (moderator)
Gevraagd op 11 juli 2017 12 56
57 bekeken

Vandaag heeft mijn nichtje waterpokken gekregen. Is het nu dan ook nog besmettelijk?

Gemarkeer als spam
Geschreven door John (moderator)
Beantwoord door 11 juli 2017 13 27
Privé antwoord

Waterpokken is heel besmettelijk vanaf 2 dagen voor het optreden van huiduitslag totdat alle blaasjes een korstje hebben (meestal uiterlijk 7 dagen na het ontstaan van de blaasjes). Het virus zit in de keel en neus van iemand die geïnfecteerd is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Door het inademen van deze druppeltjes of door direct contact met vocht uit de waterpokkenblaasjes kan iemand die nog geen waterpokken heeft gehad besmet worden.

Plaats een antwoord

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]
Upload een bijlage.
Allowed file types: zip.doc.docx,pdf,xls,xlsx,jpg,jpeg,png,gif
Max file size: 1.0 MB