Over Huisarts.nl


Huisarts.nl is een initiatief van Dokter.nl BV.

Online informatie over uw gezondheid staat bij ons centraal. Dokter.nl/Huisarts.nl is een community met meer dan 2 miljoen bezoekers per maand. Huisarts.nl is met name gericht op online huisartsenzorg. Eerstelijns zorg waar huisartsinformatie en de meest voorkomende klachten centraal staan. In het verlengde bieden wij zelf afname testen aan, waarbij het onderzoek wordt uitbesteed aan laboratoria. In de vraag & antwoord functionaliteit kan men een vraag stellen en van gedachte wisselen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen over uiteenlopende medische onderwerpen. De vragen worden ook veelvuldig beantwoord door een professional verbonden aan Huisarts.nl, die overigens geen (huis)arts is.

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Van de website www.huisarts.nl mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels printouts, kopieën, of in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisarts.nl. De website www.huisarts.nl is onderdeel van Dokter.nl BV