Huisarts.nl is een initiatief van Dokter.nl.
Online informatie over uw gezondheid staat bij ons centraal. Dokter.nl/Huisarts.nl is een community met meer dan 1 miljoen bezoekers per maand. Huisarts.nl is met name gericht op online huisartsenzorg. Eerstelijns zorg waar huisartsinformatie en de meest voorkomende klachten centraal staan. Daarnaast biedt de website gezondheidsnieuws en een vraag & antwoord module. De vragen die hier worden gesteld worden zo veel mogelijk beantwoord door een professional, die overigens geen (huis)arts is.

Voor informatie over adverteren op www.huisarts.nl, kunt u contact opnemen met dhr. P. Blijenberg, T: 0620405214 / E: [email protected]

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Van de website www.huisarts.nl mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels printouts, kopieën, of in welke vorm dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisarts.nl. De website www.huisarts.nl is onderdeel van Dokter.nl BV
Darmonderzoek: ben ik al aan de beurt?
Voer uw geboortejaar in en reken uit wanneer u in aanmerking komt voor het RIVM bevolkingsonderzoek.