HET GEBRUIK VAN HUISARTS.NL

De inhoud/content van Huisarts.nl is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose en/of behandeling. Het gebruik van informatie op Huisarts.nl en eventuele beslissingen, die u op basis van die informatie neemt, is voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener, als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening. Negeer nooit professioneel medisch advies en zorg ervoor dat het zoeken naar medische informatie op Huisarts.nl nooit leidt tot vertraging in het vinden van een medische oplossing. Bij acute gezondheidsproblemen dient u te allen tijde een arts te raadplegen of bel 112. U dient zich te realiseren, dat u op het Forum voornamelijk in contact bent met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Lees ook de waarschuwingstekst onderaan iedere pagina van Huisarts.nl.

Inhoud
Huisarts.nl doet haar uiterste best om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk samen te stellen en te onderhouden, maar staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. De inhoud van de website van Huisarts.nl, zoals teksten, afbeeldingen, foto’s, en ander materiaal, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden. De informatie op Huisarts.nl wordt aangeboden zonder enige garantie, derhalve sluit Huisarts.nl iedere aansprakelijkheid voor ieder gebruik van Huisarts.nl of de daarop verstrekte informatie uit.
Huisarts.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor de informatie op de website, alsmede deze voorwaarde geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Huisarts.nl is niet verplicht de informatie op haar website te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Alle content op de site is intellectueel eigendom van Huisarts.nl en mag niet zonder toestemming van Huisarts.nl worden verspreid of vermenigvuldigd, anders dan op de website van Huisarts.nl zelf.

De informatie op Huisarts.nl is mede afkomstig van derden, die daarmee zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid en volledigheid daarvan. De gebruiker van de site kan geen rechten ontlenen aan de inhoud/content van Huisarts.nl. Vanuit Huisarts.nl kan via links worden verwezen naar andere websites, die niet worden beheerd door Huisarts.nl. Huisarts.nl is niet verantwoordelijk voor de content van andere websites.

Beveiliging
Huisarts.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Deze maatregelen garanderen een hoog beveiligingsniveau. Huisarts.nl controleert regelmatig of de door haar getroffen technische en organisatorische maatregelen voldoen aan het door haar nagestreefde beveiligingsniveau. Zo nodig zal Huisarts.nl direct aanvullende of vervangende maatregelen treffen.

Gebruik van uw gegevens
Huisarts.nl kan de door u verstrekte informatie en eventuele persoonlijke gegevens opslaan in haar computersystemen en kan uw gegevens op gegevensdragers, bijvoorbeeld papier, vastleggen. Het gebruik van uw gegevens geschiedt in overeenstemming met wettelijke voorschriften en op behoorlijke en zorgvuldige wijze. Uw gegevens worden slechts gebruikt voor zover dit, gelet op de doeleinden van de verwerking van uw gegevens, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig is. Uw gegevens worden niet langer bewaard in een vorm, die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik. Huisarts.nl heeft het gebruik van uw gegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens zullen nooit doorgespeeld worden aan derden.

HUISARTS.NL Vraag & Antwoord REGLEMENT
Het is niet toegestaan om op het medisch forum van Huisarts.nl:

• Reclame te plaatsen
• Verbaal geweld te plaatsen
• E-mailadressen, adressen en/of telefoonnummers te plaatsen
• Spam te plaatsen
• Links naar adult pagina’s te plaatsen
• Een onderwerp meerdere keren op het forum te plaatsen
• Oproepen te plaatsen
• Je voor te doen als dokter, doc, arts, fysio etc.
• Commerciële links te plaatsen
• Onzinnige antwoorden te geven op een vraag

Privacy bepaling advertenties
Huisarts.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven en mediabureaus waaronder Google, om advertenties weer te geven, wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet-zijnde uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services, waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Voor meer informatie verwijzen we u naar: http://www.google.nl/privacy/ads/
Op het Medisch Forum van Huisarts.nl worden commerciële uitingen geplaatst. De advertentiecampagnes die te zien zijn in het medisch forum, worden verzorgd door derden. Huisarts.nl is niet verantwoordelijk voor de getoonde advertenties en kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit de aard of het karakter van een adverteerder of advertentie.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het
geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kan je op onze websites worden herkend als je deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Daarnaast gebruiken we cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht. Ook kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maken wij gebruik van een zogenaamde unieke-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Tot slot kunnen we (afhankelijk van de verkregen toestemming) gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer je voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd. Als je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.

Zoals reeds eerder vermeld kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van jouw aankoop of gebruik van onze producten of diensten (of producten of diensten van groepsmaatschappijen), waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.
Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van ons advertenties op onze websites. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door ons geplaatste cookies. Je kan te allen tijde zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Wil je je voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op onze websites wijzigen, dan kan je de pagina waarop je je instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de link privacy- en cookiebeleid onderaan elke pagina.

Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kan je je op http://www.google.nl/policies/technologies/ads/ voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

Gegevens Huisarts.nl, onderdeel van Dokter.nl BV:
Huisarts.nl/ Dokter.nl
Kvk: 30160877

Deze disclaimer/ privacy policy kan door Huisarts.nl worden gewijzigd.
Op de website van Huisarts.nl staat altijd de laatste versie van deze privacy policy.
Huisarts.nl BV, feb. 2015

Darmonderzoek: ben ik al aan de beurt?
Voer uw geboortejaar in en reken uit wanneer u in aanmerking komt voor het RIVM bevolkingsonderzoek.