IGJ: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft als doel het bevorderen van de volksgezondheid. Dat doen zij door toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid in de zorg. Daarnaast houden zij toezicht op medische producten.

Risicovolle situaties

Bij risicovolle situaties in de zorg kan de inspectie ingrijpen. U kunt dit soort situaties altijd melden bij de inspectie. Zij zullen beoordelen of de kwaliteit van de zorg in gevaar komt en zo nodig maatregelen nemen.

Klachten over de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat dat iedereen het recht heeft om een klacht in te dienen over de wijze waarop de Inspectie voor de Gezondheidszorg zich in een bepaalde situatie heeft gedragen. Als u een klacht heeft over de inspectie dan kunt u deze het beste eerst met de betreffende medewerker bespreken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Inspecteur-generaal. Meer informatie over de procedure kunt u vinden op de website van de inspectie.

Vragen over de Inspectie Gezonheidszorg en Jeugd?

Op de website van de IGJ is een lijst samengesteld met publicaties. Staat uw onderwerp er niet tussen, neem dan contact op met de inspectie.