Kosten huisarts

De basisverzekering dekt de standaard zorg die geleverd wordt door de huisarts, een ziekenhuis of de apotheek. Iedereen in Nederland is verplicht deze verzekering af te sluiten. Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten van een bezoek aan de huisarts.

Kosten huisartsEigen bijdrage kosten huisartsenzorg

De huisartsenzorg valt dus in principe niet onder de eigen bijdrage. Het is wel van belang dat uw huisarts een contract heeft met uw zorgverzekeraar. Als dit niet het geval is kan de zorgverzekeraar een eigen bijdrage in rekening brengen.

Bepaalde onderzoeken of medicijnen moet u (deels) zelf betalen. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar.