LHV: Landelijke huisartsen Vereniging

Bij de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn bijna alle huisartsen aangesloten. Deze vereniging behartigt de belangen van de aangesloten huisartsen en draagt bij aan de ontwikkeling van de (huisartsen)zorg.

Wat doet de Landelijke Huisartsen Vereniging?

De LHV heeft als doel de positie van de huisarts te versterken. Zo bieden ze ondersteuning bij het voeren van een praktijk en verzorgen ze materiële en immateriële belangenbehartiging. Ook maken zij zich sterk voor het verbeteren van de kwaliteit van de huisartsenzorg.

bron: lhv.artsennet.nl