Medicijnen op recept

De huisarts kan medicijnen op recept voorschrijven. Met dat recept kunt u bij uw apotheek het geneesmiddel ophalen. De huisarts zal op het recept vermelden om welk geneesmiddel het gaat, hoeveel u daarvan moet gebruiken en hoe vaak.

Vrij verkrijgbare medicijnen op recept

Het kan zijn dat de huisarts een medicijn op recept voorschrijft dat vrij verkrijgbaar is. Hij zal dit meer doen als geheugensteuntje. Bijvoorbeeld welk soort verband u moet kopen of bij welk homeopathisch geneesmiddel u misschien baat heeft. Sommige vrij verkrijgbare medicijnen worden door uw verzekeraar vergoed.

MedicijnenGeldigheidsduur recept

Een recept kan beperkt of onbeperkt geldig zijn. Het kan immers zo zijn dat u gedurende een bepaalde periode een medicijn een aantal keer nodig heeft. In dat geval zal de huisarts een herhalingsrecept voorschrijven. Met dit recept kunt u diverse keren hetzelfde medicijn bij uw apotheek halen zonder dat u iedere keer voor een nieuw recept langs uw huisarts hoeft te gaan.

Merkloze medicijnen

Medicijnen hebben een stofnaam en een merknaam. Een merkloos medicijn bevat dezelfde werkzame stoffen als een medicijn met merknaam. Het merkloze medicijn heeft dus dezelfde werking. Het verschil zit hem in de prijs; merkloze medicijnen zijn namelijk goedkoper. Uw huisarts kan kiezen of hij op het recept de merknaam of de stofnaam zet. De apotheek zal in principe het recept van de huisarts volgen. Wanneer zij toch een merkloos medicijn aan u mee willen geven, doen zij dit in overleg.