NHG Nederlands Huisartsen Genootschap

De wetenschappelijke vereniging van huisartsen, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), vertaalt de wetenschap naar de huisartsenpraktijk. Bijna alle huisartsen en huisartsen in opleiding zijn lid van deze vereniging.

Wat doet het Nederlands Huisartsen Genootschap?

Het NHG heeft als doel het bevorderen en ondersteunen van wetenschappelijk verantwoorde beroepsuitoefening door de huisarts. Zo stellen zij bijvoorbeeld richtlijnen samen ter ondersteuning in de dagelijkse praktijk van de huisarts. Ze verzorgen ook diverse nascholingscursussen en workshops voor huisartsen.

De vereniging is opgericht voor en wordt grotendeels beheert door huisartsen. Maar ook u als patiënt heeft baat bij deze vereniging.

Wat kan het Nederlands Huisartsen Genootschap voor u betekenen?

Door het samenstellen en uitgeven van folders en zogenoemde patiëntenbrieven wil het NHG bijdrage aan betrouwbare patiëntenvoorlichting. De folders zijn vrij verkrijgbaar bij de aangesloten huisartsen. De patiëntenbrieven worden door de huisarts meegegeven aan mensen die een bepaalde klacht of ziekte hebben zoals beschreven is in een van de patiëntenbrieven.

bron: www.nhg.org