Recht op inzage medisch dossier

Iedereen van 12 jaar en ouder heeft recht op inzage in zijn of haar medisch dossier. U kunt een verzoek tot inzage indienen bij uw (huis)arts of de zorginstelling waar u onder behandeling bent.

Inzage door familie

Inzage door familie kan alleen wanneer het een kind van onder de 12 jaar betreft. Ouders hebben dan recht op inzage in het medisch dossier van hun kind. Voor inzage in het medisch dossier van een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft de ouder toestemming nodig van het kind zelf.

Recht op inzageInzage geweigerd

Een arts kan uw verzoek tot inzage weigeren. Alleen als inzage schadelijk is voor de privacy van een ander. Komt u er niet uit, vraag een andere arts om te bemiddelen. Rechter kan uitmaken of u uw dossier mag inzien.

Wettelijke bewaartermijn

Medische gegevens worden 15 jaar bewaard. Het kan zijn dat een arts gegevens langer bewaard als hij denkt deze nodig te hebben voor uw zorgverlening in de toekomst. U kunt de arts ook zelf vragen uw gegevens langer te bewaren dan de wettelijke bewaartermijn.

Gegevens aanpassen en verwijderen

Uw mag de arts vragen de gegevens aan te passen indien deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn. Ook kunt u de arts vragen uw gegevens te vernietigen voor het verstrijken van de bewaartermijn. De arts kan dit echter weigeren, maar alleen met gegronde redenen. Hij zal u ook uitleggen waarom hij uw gegevens niet aanpast of verwijderd.