Voor specialistische zorg heeft u altijd een verwijsbrief nodig van de huisarts. Zonder verwijsbrief kunt u bijvoorbeeld geen afspraak maken bij een specialist in een ziekenhuis. Want zonder verwijzing worden de zorgkosten niet vergoed.

Wanneer verwijst de huisarts een patiënt door?

De huisarts verwijst alleen patiënten door naar specialisten als dit medisch noodzakelijk is. Als hij u niet doorverwijst, zal hij uitleggen waarom hij het niet nodig acht. Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen bemiddelen tussen u en uw huisarts.

Wat staat er in een verwijsbrief?

In een verwijsbrief geeft de huisarts kort weer wat uw medische geschiedenis is en wat de huidige klachten zijn. Ook legt hij een verzoek neer tot onderzoek of verdere behandeling door de specialist.

Recht op inzage

U heeft recht op inzage in uw medische gegevens. De verwijsbrief mag u dus gewoon lezen. Ook als deze in een gesloten envelop wordt meegegeven. Verstuurt de huisarts de verwijsbrief digitaal, dan kunt u een kopie vragen.