Veelgestelde vragen over de huisarts


Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over de huisarts, de praktijk, tarieven en andere onderwerpen met betrekking tot de huisartsenzorg.

Ben ik verplicht om me in te schrijven bij een huisarts?

Het inschrijven bij een huisarts is niet verplicht, maar het wordt wel aangeraden. Als u ingeschreven staat bij een huisarts bent u zeker van goede zorg wanneer dat nodig is. U kunt dan ook een beroep doen op de huisartsenpost tijdens avond- en nachturen en in het weekend.

Moet ik betalen voor een telefonisch consult?

U moet voor een telefonisch consult bij de huisarts betalen als dit consult een regulier consult tijdens het spreekuur vervangt. Dit wil zeggen dat er tijdens het telefonisch consult een medische beoordeling moet plaatsvinden. Voor overige zaken die telefonisch worden afgehandeld, zoals het maken van een afspraak of het aanvragen van een herhalingsrecept, worden geen kosten in rekening gebracht.

Wat is het inschrijvingstarief?

Het inschrijvingstarief is van toepassing op iedereen die op de eerste dag van een kwartaal bij een huisarts staat ingeschreven. De huisarts brengt dit tarief ieder kwartaal in rekening. Over het algemeen wordt deze rekening direct naar de zorgverzekeraar gestuurd.

Hoe wordt het inschrijvingstarief berekend?

De hoogte van het inschrijvingstarief wordt vastgesteld op basis van leeftijd en de plek waar u woonachtig bent. Er zijn drie verschillende leeftijdscategorieën; tot 65 jaar, van 65 tot 75 jaar en vanaf 75 jaar. Ook wordt er gekeken of u woonachtig bent in een zogeheten achterstandswijk. Hierbij wordt uitgegaan van de door het Nivel bepaalde achterstandswijken.

Zowel de leeftijdscategorie als de woonwijk speelt een rol bij het bepalen van de gemiddelde zorgbehoefte van een patiënt. Een huisartsenpraktijk met veel patiënten in een oudere leeftijdscategorie of in achterstandswijken zal een hogere toeslag krijgen. Dit komt omdat deze patiënten vaak een grotere zorgbehoefte nodig hebben en dus vaker een beroep op de huisarts zullen doen.

Welke tarieven hanteert de huisarts?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt ieder jaar de maximumtarieven voor de huisartsenzorg vast. Op de website van de NZA kunt u de tarieven bekijken.

Ik wil graag geholpen worden door een vrouwelijke huisarts, kan dat?

In principe is dat mogelijk, mits de praktijk waarbij u ingeschreven staat een vrouwelijke arts in dienst heeft. Uiteraard kan het zijn dat in geval van spoed er geen vrouwelijke arts beschikbaar is, u zult dan worden geholpen door een van haar collega’s.

Wat is een opleidingspraktijk?

Een opleidingspraktijk is een reguliere huisartsenpraktijk waarin huisartsen worden opgeleid. Deze huisartsen-in-opleiding zijn basisarts en worden begeleid door een huisarts.

Heeft een huisarts in opleiding voldoende kennis om mij te helpen?

Zoals gezegd heeft een huisarts in opleiding de medische studie tot basisarts voltooid. Zijn specialistische kennis, in dit geval die van het beroep als huisarts, doet hij op tijdens een 3-jarige opleiding. Het eerst en derde jaar van de opleiding loopt hij stage in een huisartsenpraktijk. Hij zal zelfstandig patiënten zien en tot behandeling overgaan in overleg met de huisarts.

Kan ik een second opinion vragen bij een andere huisarts?

In principe kan dat. Het hangt voornamelijk van uw zorgverzekeraar af. Sommige verzekeraars geven u wel die optie, anderen weer niet. Overigens was het vroeger uit den boze om naar een second opinion te vragen. Tegenwoordig wordt het echter vaker gedaan. U kunt er dus altijd naar vragen. Informeer wel eerst bij uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden.