0
0
Gemarkeerd als spam
Geschreven door Ellis
Gevraagd op 18 maart 2019 15 55
528 bekeken

Zijn de volgende bloedwaarden okee, of vragen ze om meer onderzoek:

Esinofiele granulocyten 0.6 (normaal 1.0-5.0) = te laag.
Esinofiele granulocyten absoluut 0.05 (normaal 0.10-0.50) = veel te laag.
Lymfocieten 17 (normaal 20-45) = te laag.
Lymfocieten absoluut 1.38 (normaal 1.00-3.50) = normaal.
De rest van de waarden (bezinking, trombocyten, leukocyten en erytrocyten, IgA, IgG, IgM) waren gewoon goed.

Vooral de uitslag van lymfocyten vind ik wat verwarrend. Wat betekent de “absolute” waarde? Hoe kan het dat deze wel okee is, maar de “gewone” lymfocytenwaarde niet?
Moet erbij vermelden dat ik al enkele maanden aaneen last heb van een virusinfectie. Waar ik bang voor ben is dat ik mogelijk toch een afweerstoornis heb (vanwege het feit dat de virusinfectie maar niet over wil gaan)… bijv. CD4-T-lymfocytopenie. Of is deze aandoening niet mogelijk als je “gewone” lymfocytenwaarde wel okee is?

Bvd voor uw reactie!

Gemarkeer als spam
Geschreven door John (moderator)
Beantwoord door 19 maart 2019 0 06
Privé antwoord

De "absolute" waarde heeft te maken met de manier van tellen van de lymfocyten.
Om van een CD4-T lymfocytopenie te kunnen spreken, zouden toch eerst de T-cellen geteld moeten worden. aan de hand van de bloedwaarden die je geeft kan daar dus niets over gezegd worden.
Voor de rest, moet je deze uitslagen met je arts bespreken

Plaats een antwoord

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]
Upload een bijlage.
Allowed file types: zip.doc.docx,pdf,xls,xlsx,jpg,jpeg,png,gif
Max file size: 1.0 MB