Wilsverklaring behandelverbod

In een wilsverklaring behandelverbod schrijft u op wanneer u geen medische handelingen wilt, maar ook welke begeleiding u verwacht van uw arts. Deze verklaring wordt gebruikt op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen.