Wilsverklaring voor euthanasie

Een wilsverklaring voor euthanasie is een document waarin uw wensen voor levenseinde worden vastgelegd. U geeft hierin aan in welke gevallen een arts over mag gaan tot levensbeëindiging.