Kinderziekten met vlekjesWat zijn kinderziekten met vlekjes?

Onder kinderziekten met vlekjes verstaan we besmettelijke ziekten waarvan vlekjes één van de symptomen zijn. Voorbeelden van dit soort ziekten zijn de waterpokken, mazelen, rode hond en roodvonk. De meeste kinderen zijn ingeënt tegen de mazelen en de rode hond. Mede daardoor komen deze ziekten in Nederland niet veel meer voor. Verder vallen ook de vijfde en zesde ziekte onder kinderziekten met vlekjes, en de meningokokkenziekte. De laatste is zeer ernstig en kan levensbedreigend zijn.

De meeste kinderziekten met vlekjes zijn echter onschuldig en gaan vanzelf over. Uw kind kan wel erg ziek worden van de mazelen of roodvonk. Voor zwangere vrouwen en hun ongeboren kind is de rode hond en de vijfde ziekte wel gevaarlijk.

Wat is de oorzaak van kinderziekten met vlekjes?

De kinderziekten met vlekjes worden veroorzaak door virussen of bacteriën. Kinderen raken meestal besmet doordat het virus of de bacterie via de mond of de neus het lichaam binnen dringt.

Als kinderen eenmaal besmet zijn, dan kan het tot twee weken duren voor de eerste symptomen verschijnen. Al zijn kinderen vaak al hangerig, en hebben ze soms koorts, voor de vlekjes ontstaan. Ze kunnen het virus dan ook al verspreiden.

Wat zijn de symptomen van kinderziekten met vlekjes?

We hebben per ziekte de symptomen op een rij gezet:

Waterpokken

Mazelen

Rode hond

Roodvonk

Vijfde ziekte

Zesde ziekte

Meningokokkenziekte

Wat kunt u zelf doen?

Als uw kind een kinderziekte met vlekjes heeft, dan kunt u de volgende adviezen opvolgen:

Wanneer moet u contact opnemen met uw huisarts?

Neem direct contact op met uw huisarts in de volgende gevallen: