Het huisartsentekort wordt steeds nijpender

Uit cijfers blijkt dat bijna een derde van alle huisartsenpraktijken een tekort heeft aan huisartsen. Niet alleen in de buitenregio’s van ons land, maar ook in andere delen van ons land zijn de gevolgen inmiddels voelbaar. Waardoor wordt het huisartsentekort steeds nijpender?

Tekort aan huisartsen

We kunnen momenteel stellen dat we in Nederland een structureel en omvangrijk tekort aan huisartsen hebben. Hierdoor kunnen in bepaalde delen van het land Nederland mensen niet meer rekenen op zorg van de huisarts.

Op dit moment hebben de volgende regio’s het meest last van het huisartsentekort zijn: Zeeland, Midden-Gelderland, de Rijnstreek en Zuid-Limburg. Maar ook in de kop van Noord-Holland, Drenthe en Twente zijn er te weinig huisartsen. De verwachting is dat de tekorten die in deze regio’s spelen de komende jaren in nog veel meer regio’s ontstaan. Zo lijkt de Randstad nu de dans te ontspringen, maar de verwachting is dat op den duur ook daar problemen gaan ontstaan. Zo gaat de landelijke huisartsen vereniging er vanuit dat er in 2028 in 22 regio’s een tekort aan huisartsenzorg zal zijn.

Oorzaak huisartsentekort

Volgens het onderzoeksinstituut Nivel blijkt dat de belangrijkste oorzaak op dit moment ligt bij het feit dat de nieuwe generatie huisarts geen 60 uur plus per week wilt werken. Zo werken huisartsen momenteel gemiddeld 44 uur per week. Vijf jaar geleden lag dit gemiddelde nog op 60 uur per week. Van deze werkzame uren kan een arts maar 50% besteden aan contact met zijn of haar patiënten. De rest van de tijd wordt besteed aan administratieve werkzaamheden en patiëntgebonden activiteiten.  

Een andere belangrijke oorzaak van het tekort is dat veel huisartsen stoppen vanwege de te hoge werkdruk. Een werkdruk die mede is ontstaan door de bezuinigingen op de GGZ, jeugdzorg en het sluiten van verzorgingshuizen. Een deel van deze zorg is verschoven naar de huisarts. Een zorg die op sommige punten zo specialistisch is dat een huisarts deze mensen met bijvoorbeeld ernstige psychiatrische problemen niet kan helpen of adequaat doorverwijzen. Dat gevoel van machteloosheid draagt bij aan het dalende werkgeluk van een huisarts. Maar ook andere zorg die vroeger in het ziekenhuis plaatsvond, zoals diabetes, COPD en zorg voor hart- en vaatziekten ligt nu bij de huisarts. Het takenpakket van de huisarts is de afgelopen jaren dan ook enorm uitgebreid.

Ook blijkt het lastig te zijn om praktijkopvolging of -uitbreiding te vinden. Op het moment dat een huisarts een praktijk start of overneemt, dan wordt deze een praktijkhouder. Hierbij ben je naast de zorg voor je patiënten ook verantwoordelijk voor het aansturen van de assistenten, receptionisten en waarnemers en voor erg veel administratieve taken. Werkzaamheden die de werkdruk sterk verhogen wat ook ten koste gaat van het contact met patiënten.

Probleem oplossen

Er moet nu echt snel een oplossing komen. De huisartsen luiden de noodklok. Het op een juiste manier functioneren van de huisartsenzorg is meer dan broodnodig. Hier zullen alle partijen, zoals: zorgverzekeraars, het ministerie van VWS, de huisartsenopleidingen, maar ook andere zorgaanbieders zoals ziekenhuizen, gemeenten, provincies en de huisartsen aan mee moeten werken. Zij hebben invloed op de oorzaken en dus ook op (een deel van) de oplossingen. Echter, het huisartsentekort zorgt er ook voor dat er momenteel allerlei nieuwe initiatieven ontstaan. Initiatieven afkomstig van partijen die vinden dat de huisartsenzorg beter kan: efficiënter, innovatiever en vooral digitaler.

Huisartsentekort

 

Bronnen: EO en Landelijke Huisartsen Vereniging

Eén reactie

  1. AOA maakt gebruik van de capaciteit aan huisartsen die onbenut blijft. Hiermee worden U3 en U4 meldingen op de praktijken online afgevangen en worden patiënten professioneel en efficiënt geholpen. Voor de werkdruk op de praktijk betekent dit niet alleen een behoorlijke verlichting waardoor er meer tijd is voor patiënten met acute of chronische zorg. Ook hoeven patiënten niet onnodig te wachten en neemt de patiënt tevredenheid toe.
    Iedere huisartsenpraktijk kan zich aanmelden. Samen dragen wij de huisartsenzorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *