Longoedeem, wanneer je vocht achter de longen hebt

Een beetje vocht achter de longen veroorzaakt meestal geen klachten. Naarmate de hoeveelheid vocht toeneemt, zal de kans op kortademigheid toenemen. Wanneer er veel vocht achter de longen zit, dan kan de kortademig overgaan in ademnood. Wat is de oorzaak van longoedeem eigenlijk?

Wat is longoedeem?

Wanneer er vocht uit de bloedvaten in het longweefsel lekt, dan kan dat in het weefsel tussen de bloedvaten en de longblaasjes terechtkomen. Maar het kan ook in de longblaasjes zelf terechtkomen. Deze ophoping van vocht in je weefsels wordt longoedeem genoemd.

De longen hebben als functie om de zuurstof, die we inademen, aan het bloed toe te voegen. De tweede functie is om koolstofdioxide uit het bloed op te nemen om dit vervolgens uitademen. Op het moment dat er vocht achter de longen zit, wordt de afstand tussen de lucht en het bloed steeds groter. Hierdoor wordt het transport van zuurstof en koolstofdioxide bemoeilijkt.

Vocht achter de longen kan plotseling ontstaat. Wanneer er sprake is van acute longoedeem, dan is dat een medische noodtoestand die onmiddellijk worden behandeld.

Symptomen van longoedeem

Wanneer je chronisch vocht achter de longen hebt, dan kunnen de symptomen zijn:

 • Kortademigheid, welke erger wordt wanneer iemand gaat liggen.
 • Moeite met ademhalen bij inspanning.
 • Piepende ademhaling.
 • Zwelling in de benen en enkels.
 • Verlies van eetlust.
 • Vermoeidheid.

Bij acute vocht achter de longen zijn de symptomen:

 • Extreme kortademigheid of ademhalingsmoeilijkheden.
 • Naar lucht snakken.
 • Angst.
 • Hoesten, soms met wat bloed.
 • Overmatig zweten.
 • Bleke huid.
 • Blauwe verkleuring van lippen en nagels
 • Hartkloppingen.

Veel mensen worden ernstiger kortademig als ze plat gaan liggen. Dit komt doordat het vocht zich dan over de gehele longen kan verspreiden. Op het moment dat je dan rechtop gaat zitten, zakt het vocht naar de onderkant van de longen. Het gevolg is dat er dan meer ruimte zodat het zuurstof-koolstofdioxide transport daar nog plaatsvinden. Om kortademigheid tijdens het liggen te voorkomen leggen mensen vaak extra kussens onder het hoofd.

Oorzaken van longoedeem

Longoedeem heeft 4 belangrijke oorzaken:

Hartfalen

Het bloed wordt vanuit het hart langs de longen geleid. Hier neemt het bloed zuurstof op, om vervolgens weer naar het hart terug te keren en de rest van het lichaam van zuurstof te voorzien. Na het toedienen van zuurstof aan het hart, gaat het bloed weer terug naar de longen. Echter, wanneer het hart niet goed functioneert. Wordt het bloed niet goed door het lichaam wordt gepompt. Daardoor kan het bloed zich in de longaders opstapelen, waardoor de druk in de bloedvaten toeneemt. Het vocht dat in het bloed zit, wordt dan uit het bloed geperst om de druk te verminderen. Dat vocht komt vervolgens terecht in het longweefsel.

Directe schade aan longvaten

Schade aan de longvaten kan ontstaan door het inademen van schadelijke chemische stoffen. Het gaat dan om stoffen als stikstofdioxide, ammoniak of stoffen die in de lucht aanwezig zijn als gevolg van luchtvervuiling. Deze stoffen kunnen voor schade aan de wand van de bloedvaten zorgen. Hierdoor kan er vocht ontsnappen en dan kan dat in de longen komen.

Te veel vocht in je bloed

Als gevolg van bepaalde nieraandoeningen kan er te veel vocht in het bloed zitten. Door de nieraandoening wordt er te weinig vocht wordt verwijderd met de urine. Maar ook door het krijgen van te veel vocht, bijvoorbeeld door een infuus, kan iemand te veel vocht in het bloed krijgen. Het vocht hoopt zich dan onder andere in de longen op.

Hersenletsel

Longoedeem kan ook ontstaan na hersenletsel. Dit wordt neurogeen longoedeem genoemd. Is dit het geval, dan is er sprake van een neurogeen longoedeem. Hoe dit ontstaat, is nog niet helemaal bekend. Maar men gaat er vanuit dat het hersenletsel een specifiek deel van het zenuwstelsel activeert. Hierdoor zou er schade aan de wand van de bloedvaten ontstaan, waardoor er ook hier vocht kan ontsnappen en longoedeem kan veroorzaken.

Andere mogelijke oorzaken kunnen zijn:

 • Een ernstige longinfectie.
 • Een ernstig ongeval met veel weefselschade.
 • Te snel dalen van de atmosferische druk. Dit is bijvoorbeeld het wegvallen van de cabinedruk in een vliegtuig.
 • Hoogteziekte.

Behandeling van longoedeem

Vocht in de longen is op verschillende manieren te behandelen. Acuut longoedeem moet direct behandeld worden. In de meeste gevallen wordt zuurstof toegediend. Verder is de behandeling afhankelijk van de oorzaak. Bij longoedeem door schadelijke stoffen moet de oorzaak zo snel mogelijk worden weggenomen. Wanneer er giftige stoffen in het bloed terecht zijn gekomen, zoals bij een bloedvergiftiging/sepsis, dan zal dit aangepakt worden met antibiotica en of plaspillen.
Wanneer hartfalen de oorzaak is, dan behoren medicijnen tot de behandeling. Plastabletten kunnen ook hier worden voorgeschreven, zodat iemand meer vocht uitplast.

 

Bronnen: vochtachterdelongen.nl en antoniusziekenhuis.nl

Darmonderzoek: bent u al aan de beurt?

Voer uw geboortejaar in en reken uit wanneer u in aanmerking komt voor het RIVM bevolkingsonderzoek.

Doe de test