Overgewicht en verhoogd risico op kanker

Vele wetenschappers hadden al het vermoeden dat er een relatie is tussen een hoger BMI (overgewicht) en de kans op kanker. Een zeer omvangrijk onderzoek heeft dit nu ook bevestigd. De resultaten hiervan zijn recentelijk gepubliceerd in The Lancet, een gerenommeerd medisch vakblad.

Waarom vergroot overgewicht de kans op kanker?

De onderzoekers vermoeden dat overgewicht voor een verandering in onze vetstofwisseling zorgt en hierdoor ontstaat er een verandering in de hormoonhuishouding. Deze verandering verstoort de stofwisseling va de andere cellen die daardoor makkelijker kunnen ontsporen.

De invloed van BMI op verschillende soorten kanker:

Iedere 5 kg/m2 stijging in het BMI ten opzichte van een gezond BMI gaf een verhoogd risico van:

  • 10% toename op baarmoederhalskanker.
  • 31% toename op galblaaskanker.
  • 25% toename op nierkanker.
  • 9% toename op schildklierkanker.
  • 9% toename op leukemie.
  • Verhoogd risico op lever-, darm-, eierstok- en borstkanker. Een percentage kon niet worden vastgesteld omdat de effecten afhankelijk bleken te zijn van de BMI bij sekse en menopauze status van de personen.

Maar het bleek ook dat bij sommige vormen van kanker, zoals borstkanker bij vrouwen, die nog geen menopauze hebben gehad, het overgewicht beschermend werkte.

De toename van de kans op kanker verschilt per soort tumor en sekse. Het verband tussen overgewicht en dikke darmkanker is bijvoorbeeld duidelijker bij mannen dan bij vrouwen en bij vrouwen is het verband duidelijker bij nierkanker.

Overgewicht en overige risico’s

Al eerder is duidelijk geworden dat overgewicht ook een risico vormt voor het ontstaan van diabetes en hart- en vaatziektes.

Wat is BMI?

BMI staat voor Body Mass Index en geeft de verhouding aan tussen de lengte van iemand en diens gewicht. Een gezonde BMI ligt tussen de 18,5 en 24,9. Met een BMI van > 30 (obesitas) en een BMI van > 25% (overgewicht) verhogen de kansen op kanker. De kans op kanker wordt evenredig groter naarmate het gewicht toeneemt.

De BMI meting is minder geschikt voor het bepalen van de maatstaf bij ouderen, kinderen, zwangere vrouwen, topsporters en volwassen mensen die een lengte hebben van minder dan 1,50 meter.

Deze resultaten zijn duidelijk echter om een verband te kunnen leggen tussen de oorzaak en het gevolg is nader onderzoek nodig.

 

Bronnen: Nationaal Fonds tegen Kanker en Medisch Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *