Formulieren

Op deze pagina vindt u verschillende documenten die u via onze website kunt downloaden:

Plasdagboek

Om een eerlijk beeld te krijgen van hoe vaak en hoeveel u overdag en ‘s nachts plast is het bijhouden van een plasdagboek een goed hulpmiddel. Het plasdagboek vult u in wanneer, u hoeveel milliliter urine plast gedurende 24 uur. Daarnaast schrijft u ook op hoeveel druppels ongewild urineverlies u heeft. Dit overzicht laat zien hoe groot de urineproductie van de dag en van de nacht is.

Download plasdagboek

Volmacht inzake medische besluitvorming en beslissingen

Een medische volmacht (ook wel bekend onder de namen: medische procuratie, medische machtiging of onderhandse volmacht inzake medische besluitvorming en beslissingen) is een document met daarin uw medische wensen. Dit document kunt u aan uw behandelend arts geven zodat hij of zij dit kan toevoegen aan uw medisch dossier.

Download medisch volmacht


Wilsverklaring behandelverbod

In een wilsverklaring behandelverbod schrijft u op wanneer u geen medische handelingen wilt, maar ook welke begeleiding u verwacht van uw arts. Deze verklaring wordt gebruikt op het moment dat u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen.

Download behandelverbod


Wilsverklaring voor euthanasie

Een wilsverklaring voor euthanasie is een document waarin uw wensen voor levenseinde worden vastgelegd. U geeft hierin aan in welke gevallen een arts over mag gaan tot levensbeëindiging.

Download wilsverklaring euthanasie