Ik wil mijn wensen over zorg en behandeling opschrijven

Reageren
0
0

Ik wil weten hoe ik kan handelen na ernstig letsel of een enstige ziekte om geen behandeling te krijgen.
Dus als de kwaliteit van leven er niet meer is om het dan te kunnen beeindigen.

Gemarkeerd als spam
Geschreven door Anoniem
Gevraagd op 20 maart 2024 12 48
64 bekeken
0
Ik denk dat ik dit niet voor niets lees. Ik geloof dat Jezus genezen voor je heeft. Kom langs in de kerk God houdt van je. In Best Life Church te Utrecht bidden we vaak voor de zieken zoals het de wil van Jezus is om te bidden en herstel te brengen. Ik heb al veel wonderen meegemaakt en geloof dat het ook voor jou niet te laat is. Voel je vrij om een kijkje te nemen, Gods zegen. Www.bestlifechurch.nl kan je wat meer informatie zien.
(Anonymous at 24 maart 2024 7 28)
Antwoord toevoegen
0
Privé antwoord

Veranderen uw wensen? Praat dan over de nieuwe wensen met uw arts en uw familie of vrienden.

Wilsverklaring aanpassen
Veranderen uw wensen? Pas dan de oude verklaring aan of schrijf een nieuwe. Bespreek de veranderingen ook met uw arts en familie of vrienden om verwarring te voorkomen.

Documenten
Wie kan om euthanasie vragen?
Euthanasie mag alleen als de patiënt dit zelf wil. De patiënt moet zelf om euthanasie vragen. Of een document hebben waarin de ...

Vraag en antwoord

Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan?
Als u zelf niet meer kunt beslissen over uw medische behandeling, kijkt de arts eerst of u een wilsverklaring heeft geschreven. ...

Vraag en antwoord

Kamerbrief over handreikingen schriftelijke wilsverklaring euthanasie
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over 2 nieuwe handreikingen die informatie geven over de betekenis van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2015

Schriftelijk vastgelegde euthanasiewensen van wilsonbekwame patiënten
Een literatuuroverzicht van opvattingen, praktische ervaringen en knelpunten Schriftelijk vastgelegde euthanasiewensen van ...

Rapport | 10-10-2014

De betekenis van schriftelijke wilsverklaringen bij euthanasie
Een verkenning en identificatie van knelpunten in de praktijk. De betekenis van schriftelijke wilsverklaringen bij euthanasie ...

Rapport | 25-09-2014

Wetsgeschiedenins van de Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Analyse van hetgeen dat tijdens de parlementaire behandeling aan de orde is gekomen over de schriftelijke wilsverklaring, bedoeld ...

Publicatie | 04-07-2014

Op de site van het RIVM kunt u dit artikel vinden.
Bespreek uw wensen dus met uw huisarts, zodat de verklaring in uw medisch dossier opgeslagen kan worden.

Gr Suus

Gemarkeer als spam
Geschreven door Anoniem
Beantwoord door 20 maart 2024 13 15
Antwoord toevoegen
0
Privé antwoord

Ga direct naar inhoud
Logo Rijksoverheid – Naar de homepage van rijksoverheid.nl
Rijksoverheid
U bevindt zich hier:
Home
Onderwerpen
Levenseinde en euthanasie
Vraag en antwoord
Hoe schrijf ik een wilsverklaring?
Zoeken binnen Rijksoverheid.nl
Zoeken
Start zoeken
Hoe schrijf ik een wilsverklaring?
In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. U kunt bijvoorbeeld opschrijven dat u geen reanimatie wilt als uw hart stil staat. U kunt ook opschrijven in welke situatie u uitzichtloos ondraaglijk lijdt en of u dan euthanasie wilt. Het maakt niet uit of u uw wensen typt of met de hand opschrijft.

02. audioLees voor
Wensen vastleggen in wilsverklaring
Er zijn verschillende soorten wilsverklaringen. Als er in de wilsverklaring staat dat u een behandeling niet wil, moet uw arts zich daaraan houden. Bijvoorbeeld als u niet wil dat uw arts u reanimeert. Staat er in de wilsverklaring iets wat u wel wil, dan is de arts niet verplicht dit te doen. Bijvoorbeeld als u euthanasie wil, dan hoeft de arts dat niet te doen.

Soorten wilsverklaringen
Behandelverbod
U kunt in een wilsverklaring opschrijven wanneer u geen medische handelingen wilt. Bijvoorbeeld als u dit niet zelf kunt zeggen omdat u in coma ligt. Een arts moet dan doen wat u heeft opgeschreven.
Verklaring niet-reanimeren
Reanimeren is hartmassage door drukken op uw borst. En lucht blazen in uw mond. Reanimeren kan ook met een apparaat, een AED. Dan krijgt de patiënt elektrische schokken op de borst. In een verklaring niet-reanimeren schrijft u op dat u geen reanimatie wilt bij een hartstilstand. U kunt ook een speciale ketting dragen waar dit op staat. Dit heet een penning. Een arts of hulpverlener moet altijd luisteren naar een verklaring van niet-reanimeren. U kunt een niet-reanimerenpenning bijvoorbeeld aanvragen bij de Patiëntenfederatie Nederland.
Schriftelijk euthanasieverzoek
U kunt uw vraag om euthanasie opschrijven. Dat document heet een schriftelijke euthanasieverzoek. U schrijft dan op wanneer u zou willen dat een arts u helpt met sterven. U omschrijft wat voor u ondraaglijk lijden is. Dit is lijden dat u niet meer aan zou kunnen. Ook moet dit lijden niet meer over kunnen gaan, dus uitzichtloos zijn. Als het zover is, beslist uw arts of uw situatie past bij alle 6 zorgvuldigheidseisen van de wet. Ook als u een schriftelijk euthanasieverzoek heeft, beslist de arts. U heeft geen recht op euthanasie. De arts mag altijd beslissen om geen euthanasie uit te voeren.

Tips voor het schrijven van uw schriftelijk euthanasieverzoek leest u in de brochure Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek.

Iemand aanwijzen die namens u praat: uw vertegenwoordiger
U kunt in uw wilsverklaring ook opschrijven wie namens u praat als u dat zelf niet meer kunt. Die persoon is uw vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger mag met uw arts praten en medische beslissingen nemen voor u. Dat mag alleen als u dit niet meer kunt. Dit geldt niet voor euthanasie: dit mag echt alleen als u dat zelf wil.
Medisch-wetenschappelijk onderzoek
U kunt ook aangeven of u mee wilt doen aan medisch onderzoek. Of dat u dit niet wilt. Of dat u organen of weefsel wilt afstaan na uw dood. Dit schrijft u op in uw wilsverklaring. Zo weten uw arts, uw familie en naasten daarvan.
Inhoud wilsverklaring
Er zijn geen vaste regels over hoe u uw wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. Belangrijke punten zijn:

Schrijf duidelijk op wat u wilt, zodat de arts niet kan twijfelen.
Schrijf altijd uw achternaam en voornamen helemaal op.
Schrijf aan het eind van de verklaring de datum van de dag waarop u het schrijft.
Zet uw handtekening.
Inhoud schriftelijke euthanasieverzoek
Hoe u een verzoek voor euthanasie opstelt, leest u in de Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek. Voor artsen is er de aparte publicatie Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek artsenversie. Daarin staat dezelfde informatie, aangevuld met aandachtspunten voor artsen.

Wilsverklaring bespreken met arts
Het is belangrijk dat u met uw arts praat over uw wilsverklaring. De arts weet dan precies wat u wilt. En hij kan vertellen wat hij voor u kan doen. Tips voor het gesprek met uw arts staan in de brochure Spreek op tijd over uw levenseinde.

Vertel uw arts regelmatig dat uw wilsverklaring nog steeds klopt. Uw verklaring blijft altijd geldig. Heeft u uw wilsverklaring lang geleden geschreven? Dan kan een arts wel twijfelen of uw wensen nog hetzelfde zijn.

Veranderen uw wensen? Praat dan over de nieuwe wensen met uw arts en uw familie of vrienden.

Wilsverklaring aanpassen
Veranderen uw wensen? Pas dan de oude verklaring aan of schrijf een nieuwe. Bespreek de veranderingen ook met uw arts en familie of vrienden om verwarring te voorkomen.

Documenten
Wie kan om euthanasie vragen?
Euthanasie mag alleen als de patiënt dit zelf wil. De patiënt moet zelf om euthanasie vragen. Of een document hebben waarin de ...

Vraag en antwoord

Wie beslist er over mijn medische behandeling als ik dit zelf niet (meer) kan?
Als u zelf niet meer kunt beslissen over uw medische behandeling, kijkt de arts eerst of u een wilsverklaring heeft geschreven. ...

Vraag en antwoord

Kamerbrief over handreikingen schriftelijke wilsverklaring euthanasie
Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over 2 nieuwe handreikingen die informatie geven over de betekenis van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-12-2015

Schriftelijk vastgelegde euthanasiewensen van wilsonbekwame patiënten
Een literatuuroverzicht van opvattingen, praktische ervaringen en knelpunten Schriftelijk vastgelegde euthanasiewensen van ...

Rapport | 10-10-2014

De betekenis van schriftelijke wilsverklaringen bij euthanasie
Een verkenning en identificatie van knelpunten in de praktijk. De betekenis van schriftelijke wilsverklaringen bij euthanasie ...

Rapport | 25-09-2014

Wetsgeschiedenins van de Wet toetsing levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Analyse van hetgeen dat tijdens de parlementaire behandeling aan de orde is gekomen over de schriftelijke wilsverklaring, bedoeld ...

Publicatie | 04-07-2014

Heeft deze informatie u geholpen?
Ja
Nee
Zie ook
Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek publieksversie
Brochure | 17-12-2015
Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek artsenversie
Brochure | 17-12-2015
Vragen?
Bel Informatie
Rijksoverheid:
1400
Verantwoordelijk
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De Rijksoverheid. Voor Nederland
Service
Contact
Abonneren
RSS
Vacatures
Sitemap
Help
Archief
Over deze site
Over Rijksoverheid.nl
Wetten en regelingen
Copyright
Privacy
Cookies
Toegankelijkheid
Open data
Kwetsbaarheid melden
Deze website in andere talen:

Nederlands
English
Papiamento
Papiamentu
Nederlandse Gebarentaal

Excuses, het hele artikel was niet geplaatst.
Rijksoverheid.nl kunt u het vinden

Gemarkeer als spam
Geschreven door Anoniem
Beantwoord door 20 maart 2024 13 19
0
Wat kan ik verwachten van een slokdarm onderzoek en kan dot onder narcose
(Anonymous at 25 maart 2024 15 54)
Antwoord toevoegen
0
Privé antwoord

Wat kan ik verwachten bij een slokdarm onderzoek?

Gemarkeer als spam
Geschreven door Anoniem
Beantwoord door 25 maart 2024 15 52
0
Daarover zou u even een patiënten folder kunnen opzoeken,online of op de site van het ziekenhuis waar u het onderzoek gaat krijgen. Daar staat wat u verwachten kunt. Gr Suus
(Anoniem at 25 maart 2024 20 41)
Antwoord toevoegen

Plaats een antwoord

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]