0
0
Gemarkeerd als spam
Geschreven door Vriendin
Gevraagd op 10 maart 2020 11 19
18 bekeken

Ik heb een vriend afkomstig uit Turkije. Hij zit in de procedure van het verkrijgen van een verblijfsvergunning en hij heeft dus geen zorgverzekering. Hij heeft naast lichamelijke klachten ook veel stress. Deze stressklachten zorgen voor grote psychische problemen bij hem. Hij wil graag naar een arts, maar hij durft niet te gaan omdat hij bang is dat de arts de vreemdelingenpolitie zal inschakelen. Daarnaast is hij niet verzekerd en heeft hij geen geld om zorg te betalen. Klopt het dat een arts door zijn medisch beroepsgeheim geen derden op de hoogte zal stellen? Kan de arts de kosten van de zorg voor mijn vriend uit Turkije declareren bij het CAK?
Hij wil pas een arts zien als ik hem kan garanderen dat ze hem geen zorg zullen ontzeggen en niet terug zullen sturen naar Turkije.
Alvast veel dank voor uw reactie!

Gemarkeer als spam
Geschreven door John (moderator)
Beantwoord door 10 maart 2020 12 45
Privé antwoord

Als hij hier in een procedure zit,is zijn verblijf niet onrechtmatig en staat hij als zodanig geregistreerd. Dus is er geen reden om de vreemdelingenpolitie / IND in te schakelen.
Voor mensen die hier verblijven in afwachting van een beslissing op een procedure, zijn er regelingen voor medische zorg. De Regeling Onverzekerbare Vreemdelingen. De arts war hij op consult gaat kan een aanvraag voor bijdrage doen bij het CAK.
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen

Plaats een antwoord

Attach YouTube/Vimeo clip putting the URL in brackets: [https://youtu.be/Zkdf3kaso]
Upload een bijlage.
Allowed file types: zip.doc.docx,pdf,xls,xlsx,jpg,jpeg,png,gif
Max file size: 1.0 MB